Vastaa kyselyyn ja voita palkintoja 

Arvomme vastanneiden kesken lahjakortteja myymäläämme. 

Sänky-ja Soffavarasto järjestää käyttäjäkyselyn, jossa selvitetään Sänky-ja Soffavaraston verkkosivulla ja messuosastolla kävijöiden käyttämien sänkyjen ikää.

Kyselyn järjestäjä

KS-Helicom Oy
PL 199 60101 Seinäjoki

Käyntiosoite: Ajomiehentie 1, 00390 Helsinki

Kyselyn ajankohta

Kysely on voimassa toistaiseksi.

Osallistumiskelpoisuus

Kyselyyn voivat osallistua kaikki täysi-ikäiset Suomessa asuvat henkilöt. Järjestäjällä on oikeus poistaa sellaiset osallistujat kyselystä, jotka pyrkivät väärinkäyttämään kyselyä tulosten tai arpajaistodennäköisyyksien muuttamiseksi. Näiden ehtojen hyväksyminen on edellytys kyselyyn osallistumiselle ja palkinnon mahdolliselle voittamiselle.

Kyselyyn osallistuminen

Kyselyyn osallistutaan internetissä osoitteessa www.sankysoffavarasto.com/kysely. Kyselyyn osallistuminen ei edellytä minkään tuotteen tai palvelun tilaamista tai ostamista. Kysymysten vastauksilla ei voi vaikuttaa palkintojen voittamiseen.

Palkinto ja järjestäjän kysymykset

Palkintona arvotaan lahjakortti Sänky-ja Soffavaraston myymälään, lahjakortti on voimassa 12 kuukautta. Lahjakortti voidaan käyttää myymälässä tai verkkokaupassa.

Palkinto arvotaan vain niiden osallistuneiden kesken, jotka ovat 1) täyttäneet kyselyyn oikeat yhteystietonsa ja 2) täyttäneet kyselyn loppuun saakka. Arvonta ei koske KS-Helicom Oy:n eikä kilpailun suunnitteluun ja toteutukseen osallistuneiden yritysten henkilökuntaa.

Järjestäjä ilmoittaa voitosta voittajalle henkilökohtaisesti tämän antamien yhteystietojen perusteella. Voittajan Jos voittajaa ei tavoiteta osallistumisensa yhteydessä antamien yhteystietojen kautta viikon kuluessa tiedoksi antamisesta, arvotaan tilalle uusi voittaja. Henkilöt, jotka ovat antaneet virheellisiä tietoja osallistumisen yhteydessä, hylätään arvonnasta.

Järjestäjä ei vastaa millään muotoa siitä, miten palkinnon saaja saamaansa palkintoa käyttää. Järjestäjä ei vastaa vahingoista (välillisistä tai välittömistä) jotka mahdollisesti johtuvat palkinnon käyttämisestä tai käyttämättä jättämisestä. Arpajaisverovelvollinen on arpajaisten järjestäjä.

Henkilötietojen käsittely ja julkaisuoikeus

Osallistujien henkilötietoja käsitellään henkilötietolain säännösten ja rekisterinpitäjän rekisteriselosteiden mukaisesti sankysoffavarasto.com/tietosuojakäytanto. Palkinnon voittaneen henkilön nimeä, kuvaa tai lausumaa voidaan käyttää kyselyyn liittyvässä markkinoinnissa eri medioissa vain henkilön omalla suostumuksella.

Säännöt ja niiden muuttuminen

Viralliset säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Rekisteröitymällä kyselyyn osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä kyselyn virallisia sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää itsellään oikeudet sääntömuutoksiin. Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan kyselysivustolla osoitteessa www.sankysoffavarasto.com/kysely.